EBSCO Academic

Ushbu EBSCO host ma’lumotlar bazasining EBSCO Academic platformasida “Kollejlar va Universitetlar”, “Salomatlik”, “Birlashmalar”, “Hukumat va qurolli kuchlar”, “Maktablar”, “Ommaviy kutubxonalar” bo‘yicha bo‘limlar joylashgan bo‘lib, ularning har birida qidirishni amalga oshirish uchun “mahsulotlar (products)” va “predmetlar (subjects)” tugmasi orqali kerakli mavzu bo‘yicha kengroq ma’lumotlarga ega bo‘lish mumkin.

EBSCO Academic saytiga o’tish: http://www.ebscohost.com/academic