Springer Link

Springer Link– tadqiqotchilarga jurnallar, kitoblar, qarorlar va axborot nashrlaridan olingan millionlab ilmiy hujjatlarni taqdim etadi. Shuningdek, ushbu bazada 9 milliondan ortiq ilmiy hujjatlar bilan tanishib chiqish imkoniyati mavjud. Quyida fan sohalari bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan:

 • Me’morchilik va dizayn
 • Astronomiya
 • Biotibbiyot fanlari
 • Tijorat va boshqaruv
 • Kimyo
 • Informatika
 • Er haqidagi fan va geografiya
 • Iqtisod
 • Ta’lim va til
 • Energiya
 • Ishlab chiqish
 • Atrof olam haqidagi fan
 • Oziq-ovqat mahsulotlari haqidagi fan
 • Huquq
 • Hayot haqidagi fan
 • Hujjatlar
 • Matematika
 • Tibbiyot
 • Falsafa
 • Fizika
 • Psixologiya
 • Sog‘liqni saqlash
 • Umumiy fanlar
 • Statistika

 Springer Link saytiga o’tish: www.link.springer.com