DOAB (Directory of Open Access Books)

DOAB (Directory of Open Access Books)ning asosiy maqsadi kitoblarga ochiq kirishni tushunishni anglash hisoblanadi. Akademik nashriyotlar DOABga metama’lumotli kitoblarni ochiq namoyish etishni taqdim etadi. Metama’lumotlar maksimal yaqqol ommalashuvni tayyorlash va ta’sir etish uchun zarur bo‘ladi.

To‘plagichlar ularning tijoratga oid xizmatlarida yozuvlarni yaxlit holga keltirishi va kutubxonalarda olimlar va talabalarning kitob qidiruviga yordam berish uchun katalogini onlayn katalog bo‘yicha butun holga keltirishi mumkin.

Katalog ochiq kirish huquqini beradigan ilmiy, taqrizlangan kitoblarni nashr qiladigan barcha nashriyotlarga  ochiq va shartnomaga asosan ushbu nashrlarga ochiq kirish va akademik standartlarga javob beradigan qanchalik ko‘p bo‘lsa shuncha kitoblarni saqlashi zarur.

DOAB (Directory of Open Access Books) saytiga o’tish: http://doabooks.org/