FEK (Fundamental elektron kutubxona)

FEK – “Russkaya literatura i folklor” fundamental elektron kutubxonasi –rus og‘zaki va yozma asarlari, bibliografiyalar, ilmiy tadqiqot va tarixiy-bibliografik ishlar bo‘yicha to‘liq matnli axborot tizimidir.

FEK asosiy mundarijasi har qaysisi alohida muallifga bag‘ishlangan (Pushkin, Lermontov, …), janrlar (doston, qo‘shiqlar,…) yoki asarlarni (“Slovo o polku Igoreve”,…).elektron ilmiy nashrlarni taqdim etadi. FEKning o‘ziga xos xususiyati: namoyishda aniqlik va axborot tavsifi, tuzilish tarmoqlari, qidiruv va navigatsiya vositalarini rivojlantirish.

FEK (Fundamental elekrton kutubxona) saytiga o’tish:  http://www.feb-web.ru/