IQlib.ru

IQlib elektron kutubxona tizimi bo‘lib, axborot ta’limiy yo‘nalishdagi zamonaviy resurslar mezonlariga to‘liq javob beradi. U faoliyatini 2007 yilda boshlagan. Oliy o‘quv yurtlari nashriyotlari va mualliflari uchun samarali imkoniyatlardan foydalanishlarida hamkorlikni taklif etadi. Fondi har doim to‘ldirib boriladigan elektron kutubxona bugungi kunda 2000 ortiq to‘liqmatnli raqamli ko‘rinishga ega bosma nashrlardan iborat. IQlib fondi zamonaviy nashrlar bilan birga o‘zining mazmundor qiymatini yo‘qotmagan nodir  kitoblarini taqdim etadi.

Shuningdek, IQlib referat, kurs ishi va boshqalarni yozishda foydalaniladigan alfavit tartibida berilgan matnlar to‘plamini taqdim etadi.

Loyiha  keng foydalanuvchilar auditoriyasiga – ta’lim oluvchilar,  o‘qituvchilar, turli soha mutaxassislari va barcha o‘z saviyasini kengaytirishga va bilimini chuqurlashtirishga intiluvchilar uchun mo‘ljallangan.

Iqlib elektron kutubxona tizimi to’plamida  elektron darsliklar, ma’lumotnoma va o‘quv qo‘llanmalar, umumta’limiy va ma’rifiy nashrlar to‘plangan. Loyiha doirasida elektron mahsulotlar tirajlanishi sotuvi amalga oshirilmaydi. Foydalanuvchilar mahsulotlardan nojo‘ya ruxsatsiz foydalanishlari haqida ogohlantiriladi.

Iqlib barcha yo‘nalishdagi ilmiy-ta’limiy adabiyotlarning to‘liq matnlariga kirishni taqdim qiluvchi elektron resursdir (ya’ni, Iqlib fondi tematik xususiyatlar bo‘yicha cheklanmagan).

IQlib.ru saytiga o’tish: http://iqlib.ru