National Center for Biotechnology Information

National Center for Biotechnology Informationfanni  jadallashtiradi va tibbiybiologik va genga oid axborotlarga sof yo‘nalishli kirishni ta’minlaydi.  Molekulyar biologik axborotlar uchun milliy resurslarga kabi “Milliy biotexnologiya axborot markazi”ning vazifasi yangi axborot texnologiyalarida sog‘lik va kasallikni nazorat qiladigan fundamental molekulyar va genetik jarayonlarni anglashga yordam berish uchun ishlov beruvchi hisoblanadi.

Bo‘limlar bo‘yicha resurslar: kimyoviy va biologik namunalar, hozirgi dasturiy ta’minot, DNK va RNK, domenlar va qurilish, genlar va belgilar, genetika va tibbiyot, genomlar va xaritalar, gomologiya, adabiyot, oqsil, ketma-ketlik tahlili, tasnif, ta’lim va darslar, yangiliklar.

National Center for Biotechnology Information saytiga o’tish: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/