Science Books Online

Science Books Onlineilmiy elektron kitoblar, darsliklar, ma’ruzalar, monografiyalar va boshqa ilmiy hujjatlarga bog‘langan bepul ro‘yxatdir. Barcha matnlarga Internetdan erkin kirish yoki turli hajmda yuklab olish imkoni mavjud. Menyudan o‘zingiz yoqtirgan kategoriyani tanlashingiz yoki yaqinda qo‘shilgan kitoblar ro‘yxatini qarab chiqishingiz mumkin.

Kategoriyalar: astronomiya, biologiya, kimyo, informatika, er haqidagi fanlar, muhandislik, matematika, tibbiyot, fizika.

Science Books Online saytiga o’tish: http://www.sciencebooksonline.info/